Mykolajiw

Schule Nr. 1 „Oleh Olschytsch“

Website: http://mzoch1-olzhich.ucoz.ua/
Е-Mail: olzhich1@ukr.net
Adresse:
vul. Ayvazovskoho, 8
54052, Mykolayiv
Telefon: (0512) 63-45-54