Schostka

Gymnasium

Website: http://shostka-gimnaz.sumy.sch.in.ua
Е-Mail: gimn-shostka2015@ukr.net
Adresse:
vul. Instytutska, 4
41100, Shostka
Sumska obl.
Telefon: (05449) 22040, (05449) 72030